Покривен грип (overgrip) Wilson

Покривен грип (overgrip) Wilson

4,00 лв.

Висококачествен продукт от хигроскопичен материал за комфортен хват без приплъзване.